Pilates

Pilates ve vzduchu®

KDY A KDE:

  • podzim 2023 v Brně, studio LeVITAs

Školení vede: Robert Šereš

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR s DPH

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

Školení zaměřené na využití závěsné sítě pro cviky posilující střed těla. Cviky jsou prováděné 20 cm nad podložkou a jsou tak vhodnou aktivitou pro klienty, kteří mají obavy z vysoké sítě. 

Školení je určeno instruktorům základní úrovně nebo instruktorům jiného cvičebního stylu využívajícího sítě. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je nácvik nových prvků, propojením základních cviků v závěsné síti a principů pilates. 

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikát:

  • Lektor pilates ve vzduchu®

S tímto certifikátem je možné vyučovat pilates ve vzduchu, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR. 

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

Přihláška na školení Pilates ve vzduchu® 

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů Pilates ve vzduchu®. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými ZDE.