Lymfatický systém

Lymfatická jóga ve vzduchu®

KDY A KDE:

  • 13. 5. 2023

Školení vede: Hana Nováková, DiS.

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

Školení zaměřené na práci s lymfatickým systémem. Sítě v kombinaci se specifickými cviky umožňují aktivaci lymfatického systému, který bývá vlivem sedavého životního stylu často blokován. Tyto blokace způsobují vznik otoků nohou, křečových žil a zvyšují projevy celulitidy. Masáží a tlakem sítě v místech lymfatických uzlin a drah je možné blokace odstranit nebo zmírnit.

Školení je produktem zdravotní sestry a masérky, Hany Novákové, která jej aplikuje ve svém studiu dlouhodobě a s velkými úspěchy u klientů. Školení je určeno výhradně absolventům základního školení. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je nácvik cvičebních sestav pro podporu lymfatického systému.

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikát:

  • Lektor lymfatické jógy ve vzduchu® 

S tímto certifikátem je možné vyučovat lekce jógy ve vzduchu na podporu lymfatického systému, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR. 

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

NA TOMTO ŠKOLENÍ SE NAUČÍTE MIMO JINÉ TYTO POZICE A JEJICH SPRÁVNÉ VYUŽITÍ:

Přihláška na školení Lymfatické jógy ve vzduchu®

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů Lymfatická jóga ve vzduchu®. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými ZDE.