Dvojice

Párová jóga ve vzduchu®

KDY A KDE:

  • 11. 6. 2023

Školení vede: Robert Šereš

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

NA ŠKOLENÍ SE NAUČÍTE MIMO JINÉ TYTO POZICE:

Školení zaměřené na cviky v jedné nebo ve dvou sítích. Všechny cviky jsou prováděny ve dvojici. Specializace obsahuje široké spektrum cviků, od pozic posilující partnerskou důvěru, přes využití druhého cvičícího k efektivnímu protažení, až po cviky akrobatické.

Školení je určeno instruktorům základního školení. Není určeno začátečníkům. 

Cílem školení je nácvik nových cviků při spolupráci dvou letců.

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikát:

  • Lektor párové jógy ve vzduchu®

S tímto certifikátem je možné vyučovat jógu ve vzduchu vedenou pro dvojice, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR. 

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

Přihláška na školení Párová jóga ve vzduchu® 

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů párové jógy ve vzduchu®. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými ZDE.