Akrobacie

Akrobatická jóga ve vzduchu®

KDY A KDE:

  • podzim 2023 v Brně, studio LeVITAs

Školení vede: Robert Šereš

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR s DPH

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

NA ŠKOLENÍ SE NAUČÍTE MIMO JINÉ NÁSLEDUÍCÍ CVIKY:

Školení zaměřené na akrobatické cviky v síti, cviky vyžadující pohyb sítě (swing cviky) a přechody mezi akrobatickými cviky. Školení je určeno instruktorům základní úrovně nebo instruktorům jiného cvičebního stylu využívajícího sítě. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je nácvik nových akrobatických cviků, jejich vysvětlení a detailní rozbor krizových situací, které mohou při výuce akrobacie v síti nastat.

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikát:

  • Lektor akrobatické jógy ve vzduchu®

S tímto certifikátem je možné vyučovat základní lekce akrobatické jógy ve vzduchu, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR. 

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

Přihláška na školení Akrobatická jóga ve vzduchu®

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů Akrobatická jóga ve vzduchu®. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými ZDE.